Product was successfully added to your shopping cart.

Termeni și Conditii | Conditii de Utilizare | Politica de Retur | Politica de Confidențialitate | Politica de utilizare Cookie-uri

 

Bine ati venit pe site-ul nostru „apedelux.ro“. Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate, în principal, prin modul electronic, ca si Kynetos Srl - procesorul.

Politica de confidențialitate vă oferă toate informațiile necesare pentru a înțelege modul în care colectăm și utilizăm informațiile care identifică utilizatorii www.apedelux.ro. Pentru informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, puteți trimite solicitarea prin trimiterea unui e-mail la serviciul nostru de clienți, prin selectarea, sau scriind la adresa înregistrată a Kynetos S.r.l..

Art informativ. 13 Leg. 196/2003

Proprietar și manager al tratamentului

Proprietarul datelor este Kynetos S.r.l, cu sediul în Italia, Via E. De Amicis, 4 / A - 47121 Forlì, Inscr. Reg. Imp., C. F. și TVA-ul nr. 03544820404, Cap. Soc. Euro 100.000,00 (denumit în continuare: „Kynetos“):. decide în mod independent de scopurile și metodele de tratament, precum și privind procedurile de securitate care trebuie aplicate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor.

Comunicarea optionala sau obligatorie a datelor

Furnizarea în Kynetos a datelor cu caracter personal, in care este necesară colectarea de mai multe ori, poate fi necesara pentru a atinge scopurile specificate în informațiile relevante, sau opționale.

Refuzul d-voastra de a comunica anumite date obligatorii spre Kynetos face imposibilă atingerea scopului principal al colecției specifice și poate, de exemplu, duce la imposibilitatea Kynetos de a executa contractul de cumpărare sau să furnizeze alte servicii disponibile pe site-ul ( servicii de suport ale serviciului nostru pentru clienți, trimiterea newsletter-ul, înregistrarea sau utilizarea serviciilor oferite utilizatorilor înregistrați).

Contribuția spre Kynetos a oricăror date suplimentare care nu sunt necesare (cum ar fi, de exemplu, numele de brand-ul preferat), este opțională și nu implică nici o consecință, în scopul de a atinge scopul principal al colectării.

Datele procesoare

Unii responsabili pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

1 GLS pentru tratamentul datelor necesare pentru a efectua activitățile de transport maritim, livrarea și returnarea produselor achiziționate de pe www. apedelux.ro;
2 Infracom S.p.A. pentru prelucrarea datelor în ceea ce privește gestionarea și întreținerea serverului Kynetos.

Pentru o listă completă de lideri care tratează informațiile dvs., vă rugăm să contactați Serviciul Clienți sau trimite un e-mail la următoarea adresă de e-mail: privacy@acquedilusso.it.

Drepturile dumneavoastra

În conformitate cu art. 7 din Decretul legislativ 196/2003 au întotdeauna dreptul de a obține de la Kynetos existența sau non existența unor date personale despre d-voastra , și comunicarea lor într-o formă clară și accesibilă.

Aveți întotdeauna dreptul de a obține de la Kynetos:

a) informații despre datele, scopurile și metodele de tratament;
b) modificarea, actualizarea, rectificarea, integrarea datelor;
c) anularea, restrângerea, transformarea într-o formă anonimă a datelor prelucrate cu încălcarea legii;
d) certificarea părților cărora operațiunile menționate la punctele 1 și 2 au fost aduse la cunoștință, de asemenea, în ceea ce privește conținutul lor, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau de dificultate excesivă.

Vei opune:

a) din motive legitime, la prelucrarea datelor cu caracter personal despre d-voastra , chiar și în scopul colectării;
b) prelucrarea datelor în scopuri comerciale, publicitate, marketing direct sau cercetare de piață.

Politica noastră de confidențialitate

Cum să utilizați informațiile personale

Datele dumneavoastră personale sunt colectate și prelucrate de către Kynetos exclusiv în scopuri strict legate de utilizarea site-ului, serviciile sale și achiziționarea on-line de produse.

În special, datele personale pot fi prelucrate în următoarele scopuri:
1) ca parte a procesului de înregistrare a www.apedelux.ro , vom colecta datele personale (de exemplu, adresa de e-mail, adresa poștală, sexul, ID-ul de utilizator, parola) prin formularul de înregistrare relevant pentru a furniza servicii de accesul la zonele restricționate www.apedelux.ro.
2), ca parte a procedurilor de achiziție pentru produsele de www.apedelux.ro, vom colecta datele personale (de exemplu, adresa de e-mail, detaliile personale, adresa poștală, card de credit și detalii bancare, numărul de telefon) de formular de comandă pentru vânzarea de produse pe www.apedelux.ro.
3) pentru a oferi asistență în ordine și servicii de asistență pentru clienți;
4) să se înregistreze pentru serviciul de newsletter.

Datele dvs. personale sunt prelucrate în principal prin mijloace electronice și, în anumite circumstanțe, prin formă de hârtie, cum ar fi atunci când prelucrarea datelor este necesară pentru a preveni frauda.
Datele cu caracter personal vor fi stocate în forma care permite identificarea pentru timpul strict necesar pentru scopurile pentru care datele au fost colectate și prelucrate ulterior și, în orice caz, în limitele legii.
Informațiile personale nu vor fi divulgate către terțe părți în scopuri nepermise de lege sau fără consimțământul dvs. expres.

Informațiile dvs. personale pot fi dezvăluite unor terți numai atunci când acest lucru este necesar pentru a urmări încheierea contractului, cum ar fi Banca Sella S.p.A., pentru executarea serviciilor de plată electronică la distanță, prin card de credit / debit.
Mai mult decât atât, datele personale pot fi dezvăluite la poliție sau către instanțele judecătorești sau alte organisme competente, în conformitate cu legislația și după solicitarea oficială de către astfel de entități.

Există, cu toate acestea, tratamente pentru care legea a stabilit că acordul dumneavoastră: de exemplu, vă informăm că Kynetos poate procesa datele personale fără consimțământul dvs., dacă acest lucru este necesar pentru a îndeplini o obligație legală sau când este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale contractuale față de tine.

De asemenea, observăm că articolul. 130, alineatul 4 din Decretul legislativ 196/2003 a legislației privind protecția datelor cu caracter personal Kynetos admite că, fără nici o obligație de a obține consimțământul prealabil, se va utiliza datele pentru activitățile directe de vânzare care implică produse similare cu cele pe care le-au achiziționat deja și sondaje de opinie, atâta timp cât refuzați să folosiți această adresă de e-mail eliberat.

De asemenea, vă informăm că datele personale nu vor fi transferate în străinătate decât în ​ țări ale UE, care oferă un nivel suficient de protecție a vieții private . În cazul în care acest lucru este necesar pentru a furniza servicii sau pentru a încheia un contract cu Kynetos pentru achiziționarea de produse, vă rugăm să fiți siguri că transferul datelor personale către țări care nu fac parte din Uniunea Europeană și care nu asigură un nivel adecvat de protecție numai după executarea încheierii contractului cu Kynetos și astfel de entități cu contracte specifice, în conformitate cu legislația și reglementările.

Se poate întâmpla ca sunteți în proces cu Kynetos a datelor cu caracter personal ale unor terțe părți care au comunicat direct către utilizatorii săi, de exemplu, dacă ați achiziționat un produs pentru un prieten, atunci când persoana care plătește prețul pentru achiziționarea produsului este diferit de către persoana căreia îi sunt destinate serviciile, sau chiar și atunci când un utilizator dorește să raporteze un serviciu unui prieten prin formă specială de www.apedelux.ro

În acest caz, utilizatorul trebuie să se asigure ca a obținut consimțământul persoanei înainte de a comunica informatiile la Kynetos și să informeze despre această politică de confidențialitate, deoarece va fi singurul responsabil pentru comunicarea de informații și date cu privire la terțe părți, deși și-au dat acordul și utilizarea lor incorectă sau contrar legii.

Vă informăm că nu este necesar consimțământul acestor persoane atunci când datele sunt comunicate catre Kynetos pentru încheierea contractului cu Kynetos la propria favoare.

Părțile care pot procesa informatiile dvs personale

Informațiile dvs. personale pot fi divulgate altor companii care, în numele Kynetos, efectueaza servicii specifice care prelucrează datele în mod independent, numai pentru a efectua achiziționarea de produse pe apedelux.ro și numai atunci când acest scop nu este incompatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate și prelucrate ulterior și, oricum, într-un mod compatibil cu legea.

Aceste companii au fost, prin urmare, numiți „controlorii“ și își desfășoară activitatea în conformitate cu instrucțiunile Kynetos și sub controlul său. Periodic vom verifica dacă și-au îndeplinit sarcinile și să continue să ofere garanții suficiente pentru a verifica respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Datele dvs. sunt, de asemenea, prelucrate de către angajații noștri care au sarcini specifice; categoriile de angajați implicați în aceste activități depind de scopurile pentru care datele sunt întotdeauna specificate în anunțul afișat atunci când comunicați datele personale transferate.

Link-uri
Site-ul nostru contine hyperlink-uri „link-uri“ către alte site-uri Web care nu au nici o legătură cu noi.
Kynetos nu poate fi considerat responsabil pentru conținutul acestor site-uri și regulile, de la acestea, de asemenea, luate în ceea ce privește viața privată și de prelucrare a datelor cu caracter personal în timpul operațiunilor de navigare. Vă rugăm, să se acorde o atenție atunci când vă conectați la aceste site-uri prin intermediul link-urile oferite pe site-ul nostru și să citească termenii lor de utilizare și politicile de confidențialitate.

Măsuri de siguranță

Am luat măsuri de securitate adecvate, astfel încât să se reducă la minimum riscul de distrugere sau pierdere, chiar accidentale, a datelor, accesul neautorizat sau tratamentul nu este permis , în conformitate cu scopurile colectării indicate în Politica de confidențialitate.
Cu toate acestea Kynetos nu poate garanta utilizatorilor săi că măsurile luate pentru securitatea site-ului și transmiterea de date și informații, să limiteze sau să excludă orice risc de acces sau de dispersie a datelor neautorizate. Vă recomandăm să vă asigurați-vă că computerul este echipat cu dispozitive de software pentru protecția rețelei de date sensibile, cât și pentru actualizarea programelor (cum ar fi actualizarea sistemelor antivirus) măsuri adecvate și că furnizorul de servicii de Internet a luat masuri pentru siguranța transmiterii de date într-o rețea (cum ar fi firewall-uri și filtrele de spam).

Legea aplicabilă

Această politică de confidențialitate este guvernata de legea italiană și, în special, de Codul privind protecția datelor cu caracter personal (Decretul Legislativ 30 iunie 2003 n 196.), Care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal - de asemenea,care a avut loc în străinătate - efectuate de orice persoană care are domiciliul cu sediul în Italia.
Codul se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a demnității, cu referire specială la viața privată, identitatea personală și dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

Modificările și actualizările ale Politicii de confidențialitate

Kynetos poate modifica sau actualiza toata sau o parte a Politicii de Confidențialitate a site-ului în luarea în considerare cu modificările legilor și reglementărilor care guvernează protecția datelor și de a proteja drepturile. Modificările și actualizările Politicii de confidențialitate vor fii comunicate utilizatorilor îndată ce sunt adoptate și vor fi obligatorii odată ce a postat pe site-ul Web în această secțiune. Va invitam pentru a avea acces în mod regulat la această secțiune sa verificati dacă există actualizări și a vedea cele mai recente versiuni a Politicii de confidențialitate.

Ultima actualizare aprilie 2017